Sendingene i forkant av Dagsrevyen blir nå justert opp fra fem til ti minutter. Samtidig beholder NRK den nye sendingen før Kveldsnytt. Dermed er den totale sendetiden tilbake på samme nivå som før endringen fra nyttår.

– Vi har rett og slett undervurdert den enormt sterke relasjonen seerne har til TV-nyhetene fra sitt distrikt. Det har vi nå tatt innover oss. Derfor forlenger vi distriktssendingen i forkant av Dagsrevyen, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

Direktør i distriktsdivisjonen, Grethe Gynnild-Johnsen, har tidligere uttalt at omleggingen vil gi bedre dekning i distriktene, og større muligheter til å gå i dybden på saker.

- En klok og bra avgjørelse

Distriktsredaktør i NRK Trøndelag, Merete Verstad, forsvarte tidligere i januar omlegginga til kortere lokaltv-sendinger. I dag støtter hun imidlertid avgjørelsen om mer lokal-tv.

- Jeg er veldig fornøyd med avgjørelsen om å utvide distrikssendinga før Dagsrevyen til 10 minutter, det er en klok og bra avgjørelse. Vi har opplevd massiv kritikk, og det er kjempeviktig å ta hensyn til publikum, sier Verstad.

- Tidligere har du sagt at dere må omprioritere, for å være der seerne er. Hvordan skal dere klare dette når dere må lage mer lokal-tv?

- Vi skal opprette en egen dybdegruppe, og med denne gruppa skal vi klare å ivareta også de andre oppdragene vi har. Dessuten har NRK-ledelsen varslet at de vil se på om vi trenger mer ressurser i distriktene som følge av lengre sendinger. Vi aner ikke hva og eventuelt hvor mye dette er snakk om, men det veldig positivt at de tar distriktene på alvor, sier Verstad.

Reaksjoner

Kulturminister Trine Skei Grande (V) er en av dem som umiddelbart reagerte positivt på NRKs kuvending.

«Bra. NRK endrer sendeskjemaet og gir likevel plass til lengre distriktssendinger før Dagsrevyen. Det er jeg glad for, dette er viktig for distriktstilbudet», skriver hun på Twitter.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har sendt Grande spørsmål om saken, til den ferske statsrådens første ordinære spørretime kommende onsdag.

– Det er bra at NRK lytter, selv om jeg helst hadde sett at den opprinnelige lengden på 15 minutter ble beholdt. NRK bør ta engasjementet som et kjempekompliment og ikke et angrep, selv om det kanskje er noen i ledelsen som har det litt vanskelig akkurat nå, sier Vedum.

Kortet ned

NRK la fra nyttår om til tre kortere distriktssendinger på fem minutter hver på TV. Bakgrunnen for omleggingen er de store endringene i folks medievaner, med blant annet markant nedgang i seertall på såkalte lineære TV-sendinger. Undersøkelser viser at nordmenn under 60 år oppgir mobilen som viktigste kilde til nyhetsoppdatering.

Omleggingen falt imidlertid ikke i smak hos mange av seerne, og Kringkastingsrådet mottok flere hundre klager etter omleggingen. Også flere NRK-veteraner uttrykte seg kritisk til omleggingen.

– NRKs oppdrag er å nå hele befolkningen med distriktsnyheter. Hensikten med omleggingen har vært å styrke det totale tilbudet vårt til publikum ved å dreie noe av innsatsen over på nett og mobil, som er de viktigste plattformene for nyheter for en stadig større del av befolkningen, sier distriktsdirektør Gynnild-Johnsen, som nå slår fast at for en del av vårt trofaste publikum er disse sendingene på TV det aller viktigste i deres mediehverdag.

Distriktsdirektøren understreker samtidig at NRK vil fortsette arbeidet med å utvikle nye måter å nå ut med distriktsnyheter på nett og mobil.