- Jeg skal slett ikke instruere kulturlivet om hvordan det skal gjøres, men det er viktig å tilrettelegge for flere arenaer der mennesker med ulik bakgrunn kan møtes, sier Linda Hofstad Helleland.

Mens hun forbereder seg til julekonsert i Nidarosdomen fredag kveld, utdyper den ferske kulturministeren noen av temaene hun vil konsentrere seg om i tiden som kommer. Barn og innvandrere står høyt på lista.

Samtidig gleder hun seg over at hun fikk med seg to andre trønderske kvinner i sentrale posisjoner i norsk kulturliv, da Tone Hansen fra Klæbu ble utnevnt til ny leder i Kulturrådet og Guri Melby fra Orkdal ble ny styreleder i Språkrådet.

Kulturministeren mener lederen for Kulturrådet har en av Kultur-Norges viktigste jobber.

Innvandrere trenger fellesskap

- To kvinner fra Klæbu og én fra Orkdal fikk sentrale posisjoner i kulturlivet i løpet av tre dager. Slett ikke verst, sier kulturministeren.

Allerede onsdag, samme dag som hun overtok som statsråd etter Torhild Widvey, besøkte Linda Hofstad Helleland Black Nordic Theatre i Oslo.

- Det var helt bevisst at jeg ville besøke dem tidlig. De gjør en flott innsats ved å skape en møteplass for folk med ulik bakgrunn. Mange av innvandrerne som nå kommer til Norge, er traumatisert. De trenger et fellesskap med andre, og de må få et meningsfylt innhold i livet. Kulturen og idretten er kanskje de aller beste arenaene der vi kan tilby dem det, sier kulturministeren.

Hun viser også til at Kulturdepartementet fredag ga en halv million kroner til Norges Idrettsforbunds flyktningfond.

Den nye kulturministeren og kordirigenten har samme favorittsang når guttekoret synger julen inn.

Debatt om norsk identitet

Hofstad Helleland mener kultursektoren kan bidra til integrering også på en annen måte:

- Når vi skal ta imot innvandrere, er det viktig at vi selv er trygge på norsk identitet og norsk kulturarv. Debattene om dette har vist at vi er usikre. En viktig oppgave for kulturlivet er å stille spørsmål og føre slike diskusjoner videre.

Kulturlivets oppgaver innenfor integrering er en av sakene Hofstad Helleland tenkte på da hun på sin første dag som statsråd snakket om at hun hadde store planer på området. Planene dreier seg også om å få med flere barn i kulturen og idretten.

- Mange barn blir i dag sittende hjemme, uten å få anledning til å delta på lik linje med andre. Kanskje vi kan finne løsninger slik at medlemskontingenten deres i idrettslaget blir dekket. Enkelte ganger kan det være så enkelt som at noen besøker foreldrene og forklarer hvor viktig det er at de blir med.

Åpen for innspill

Kulturministeren har også merket seg Adresseavisens omtale av Sør-Trøndelag fylkeskommunes ønskeliste på kultursektoren, som blant annet dreier seg om pilegrimssatsing og penger til å vedlikeholde eller bygge nye lokaler til kunstmuseene i Trondheim.

Her er ønskelista fra Sør-Trøndelag

- Jeg tar imot alle innspill med interesse. Men hvis vi skulle etterkommet alle slike ønsker fra alle landets fylker, ville pengene blitt brukt opp i løpet av få dager, sier hun.

Søndagsåpne butikker var også et tema da hun overtok som statsråd. Den planen har regjeringen nå skrinlagt. Hofstad Helleland håper likevel at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre kan komme fram til enighet om større fleksibilitet om søndagsåpent på flere feriesteder enn i dag.

foto
Den ferske kulturministeren, Linda Hofstad Helleland, møtte Nidarosdomens guttekor på sin tredje dag som statsråd.