I forsvarssjefens fagmilitære råd som ble sendt ut onsdag formiddag foreslås det å redusere Forsvarets korps fra fem til ett. Det betyr at Luftforsvarets musikkorps i Trondheim vil bli nedlagt.

«Kostnadene knyttet til kultur og tradisjon skal reduseres. Kostnadsreduksjoner kan oppnås gjennom å samle Forsvarets musikk til ett sted eller å redusere antallet korps. En reduksjon fra fem til tre korps har vært vurdert, men anses ikke å gi tilstrekkelig kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet. Derimot kan man oppnå disse effektene gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted», skriver forsvarssjefen i rapporten.

– Dårlig måte å bygge kulturlivet på

– Det vil være en katastrofe om det forsvinner 28 heltidsansatte musikere. Luftforsvarets musikkorps samarbeider med mange kulturaktører i byen og regionen. De har stor betydning for kulturlivet her, sier trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap).

Hun nevner korpsets engasjement i Den kulturelle skolesekken, barnehagesekken og spaserstokken. Hun snakker om symfoniorkesteret, kammermusikkfestivalen og betydningen det har å ha kompetente fagfolk som instruktører og dirigerer i kulturskole og det frivillige musikklivet.

Ottervik forteller at de allerede i vår hadde møter med fylkes- og stortingspolitikere rundt situasjonen. Senere i oktober skal alle de berørte forsvarskommunene i regionen møtes for å diskutere utfordringene. Ottervik er offensiv:

– Vi har vært ute for dette før også, og denne kampen skal vi vinne en gang til. Det er snakk om så lite penger og så store ringvirkninger. Korpset er det sivile ansiktet til byen og regionen. De er viktige både for forsvaret og for kulturlivet, sier trondheimsordføreren som oppfatter det som et sentraliseringsforslag.

– De skal heller bruke penger å fly musikere rundt i landet. Det er en dårlig måte å bygge kulturlivet i hele landet.

Hun har ikke partifeller i regjeringen lenger, men fester sin lit til Stortinget.

– Jeg håper vi kommer ned på en god konklusjon, for vi har så mange gode argumenter. Det gjelder også de andre korpsene som er i samme situasjon. Det blir ikke mange jagerfly av å legge ned kulturlivet, fastslår Ottervik.

Bare dager før Forsvarssjefens fagmilitære råd ble offentliggjort, erklærte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at det ikke er aktuelt med noen form for kutt i F-35-kjøpet.

– I «deep shit» hvis dette blir en realitet

LFMK har siden 2010 hatt hovedkvarter på Byscenen hvor de leier hele toppetasjen, deler av tredje og disponerer salen på dagtid på hverdagene. De har en skrev tiårsavtale og stiftelsen bak Byscenen har aldri lagt skjul på at den omfattende leieavtalen var en av hovedårsakene til at prosjektet var gjennomførbart. Marvin Wiseth, styreleder i Kulturstiftelsen, bekrefter at korpset står for hoveddelen av inntektene.

– Uten dem som leietagere kunne vi ikke ha startet opp. Og i og med at vi nå har en så stabil leietager kan vi også presentere andre sjangre og gi et bredere tilbud enn vi ellers kunne. Vi er i «deep shit» hvis dette blir en realitet, sier Wiseth.

– Jeg skjønner at Forsvaret er i vanskelige tider og må prioritere. Men på en annen side så er Forsvaret en viktig del av sivilsamfunnet også. Det betyr noen utgifter, men også mye «kred» blant folk flest. 17. mai uten Forsvaret i front blir tamt, og jeg mener de må tenke på forsvarsmusikken som en god omdømmebygger som betyr mye for det sivile samfunnet, sier Wiseth.

Fagkunnskap forsvinner

– Det er ikke første gangen de er nedleggingstruet, og jeg har hatt mine bange anelser. Vi får håpe det går bra. Korpset har stor betydning for kulturlivet i hele regionen. Medlemmene i korpset jobber også ute i markedet som dirigenter og lærer og inspirerer mange også gjennom det. Så det er et større tap enn folk umiddelbart tror, det er mye faglighet som forsvinner. Det bekymrer meg, sier Wiseth.

Han bemerker at de som huseiere ikke har størst troverdighet i saken, men at stiftelsen bak Byscenen kommer til å understreke både betydningen korpset har for trøndersk kulturliv og hvor viktig de er for driften av huset.

– Vi må ha to tanker i hodet. Vi må prøve å lobbyere litt mot politikere og myndigheter og se hvordan saken står der. Også vil vi etter hvert se hvilken retning det går i. Går det vår retning kan vi være rolige, men om det går ad undas må vi tenke alternative løsninger. Selv om jeg ikke tror alternativene står i kø. Vi vil få store utfordringer, det er ikke tvil om det. Forsvaret er framifrå leietakere, sier Wiseth.

– I vår bransje må vi levere på topp, både musikalsk og visuelt, fortalte korpsets leder Marius Johansen nylig i spalten «Ledermøtet» i Adresseavisen.

Ikke bra med sentralisering

Sigmund Tvete Vik, kunstnerisk leder for Trondheim kammermusikkfestival, er også bekymret.

– Det vil være en katastrofe for musikkmiljøet i regionen her, sier han.

– For det første er de et utrolig bra korps og ensemble. Det å opprettholde et profesjonelt korps i Midt-Norge er svært viktig. Det er virkelig ikke bra å om de skal sentralisere alt til Oslo. En kan ikke erstatte profesjonelle musikere, hvis de forsvinner til hovedstaden. Det vil også gå ut over både bredden og det frivillige musikklivet mye mer enn man tror, sier Tvete Vik som hadde korpset som en sentral del av årets festival. Hele – eller deler av – korpset opptrådte ved syv ulike sammenhenger. De spilte både småkonserter i private hjem, barnekonsert på Ringve og de samarbeidet med festivalkomponist Maja Ratkje.

– Vi fikk nok en bekreftelse på hvor viktige de er, og de leverte på veldig høyt nivå, sier Tvete Vik.

Les anmeldelsen av konserten 100 % Maja hvor anmelder Gustav Svihus Borgersen fastslo at «det er umulig ikke å la seg fascinere av Maja Ratkjes grenseløse utforskning og skaperkraft».

foto
Trondheimsordfører Rita Ottervik vil kjempe for Luftforsvarets musikkorps' eksistens i Trondheim. Foto: Morten Antonsen
foto
Som styreleder i Kulturstifelsen som eier Byscenen er Marvin Wiseth bekymret for å miste sin hovedleietager i bygget. Samtidig påpeker han den kulturelle betydningen Luftforsvarets musikkorps har i regionen. Foto: Bård Sande
foto
Kunstnerisk leder for Trondheim kammermusikkfestival, Sigmund Tvete Vik mener en nedlegging av Luftforsvarets musikkorps vil få store konsekvenser for midtnorsk musikkliv. Foto: jens petter søraa