I fjor skrev Adresseavisen at Trondheim kommune så på mulighetene for å bygge boliger på Brubakken 12. Bakgården ligger klemt mellom flere boligbygg, vis-à-vis sykkelheisen på Bakklandet. Eiendommen har de siste årene blitt brukt som scene av Rabarbrateateret, og Øyvind Brandtzæg, styremedlem i teateret, var bekymret for dets fremtid hvis det ble bygget der.

Kvikkleire-utfordring

Nå er det imidlertid bekreftet at Brubakken 12, eller Rabarbraparken som den også kalles, ikke skal bygges igjen likevel. Trondheim kommune har besluttet at området fortsatt skal være kommunalt.

- Det skal ikke bygges noe der som skal være til hinder for at det kan fortsette å være teater der, og tomten kan fortsatt brukes slik den blir brukt i dag, forteller Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør for byutvikling i Trondheim kommune.

Brubakken 12 blir brukt både av Rabarbrateateret, beboere i området og Bakklandsdagene.

Aasved Hansen forteller at kvikkleire er en utfordring på eiendommen, og at det er grunnen til at de ikke vil bebygge området.

- Det gjorde saken enklere, sånn at vi slapp å ha diskusjonen om hva tomten skulle brukes til, forklarer han.

Feiret med en ekstra øl

Det er flere som er glad for at bakgården skal bevares slik den er. Marny Bordal Skogtrø, styremedlem i Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening, er en av dem.

- Vi i velforeningsstyret har feiret avgjørelsen. Det ble nok ikke så mye kaffe og kaker, men vi kjøpte oss en ekstra øl i forbindelse med styremøtet, sier hun og ler.

I fjor var Brandtzæg en av dem som kjempet for å beholde Rabarbraparken, og mente at aktiviteten på området var viktig å ta vare på og utvikle videre. Han var bekymret for å bli presset ut av eiendommen og at teateret måtte finne en ny plass å invitere publikum til. Nå er han glad for at de får fortsette sine sommerforestillinger der.

- Det betyr masse for oss, og vi er veldig fornøyd med det, forteller han.

Her kan du lese anmeldelsen av fjorårets forestilling «Fårra te skogs».

«Riv skiten»

I facebookgruppa «Bevar Rabarbraparken» var det mange som støttet teateret i bevaringen av parken.

- Det var bred støtte i gruppen. Jeg opplever ikke at det var en kamp, men heller at vi markerte oss, forteller Brandtzæg.

Også Bordal Skogtrø tror at det hjalp å engasjere seg i saken.

- Vi i velforeningen mener at alle henvendelsene vi gjorde til kommunen og politikerne førte til fart i beslutningsprosessen. Dette har vi haka av som et vellykket prosjekt, forteller hun.

Bevaringen av tomten er et faktum, og Rabarbrateateret konsentrerer seg nå om sin kommende forestilling med det treffende navnet «Riv skiten».

- Den er ikke direkte koblet til Rabarbraparken, men til Bakklandet. Vi har diktet fritt og laget vår egen historie, forteller Brandtzæg.