Debatt

Fikk beskjed om å vente ett år på time hos hudlege

Lang ventetid: Ventetid hos hudlege med avtale med det offentlige, kan være opp til ett år. Her er det assistentlege Trine Lilly Karlsen som sjekker føflekker. ( Bildet er tatt til en annen sak)  Foto: Ørn E. Borgen

Saken oppdateres.

Åpent brev til helseminister Bent Høie.

Når fastlegen ikke kan stille diagnosen i et tilfelle med hudsykdom blir vi henvist til Trondheim Hudlegesenter AS (THS). Så også i mitt tilfelle. Etter henvisningen fikk jeg brev fra (THS) med følgende beskjed :

«Et legeteam har ut fra fastlegens beskrivelse av ditt sykdomstilfelle ikke funnet å kunne prioritere deg inn på ventelista. Ventetiden kan være opp til ett år. Skulle din tilstand forverre seg, bes du om å kontakte fastlegen din.» Så skjedde også for meg.

LES OGSÅ: Helse-Midt best i landet på korte ventelister og fristbrudd

Etter ny henvisning med bønn om kortere ventetid kom det brev fra (THS) i september med beskjed om at jeg hadde fått time i januar 2017.Før jeg skrev dette innlegget ringte jeg (THS) for å høre om det fantes andre legesenter for hudproblemer. «Nei, da må det bli St. Olavs Hospital» var svaret. Mitt neste spørsmål var om de ved THS hadde drøftet en mulig utvidelse og anskaffe flere leger.

LES OGSÅ: Flere skal ha, færre skal gi

«Ja, for lenge siden. Men vi er bundet av Helsedepartementet som nekter oss å ansette flere leger – en bestemmelse tilbake til 1980-åra» var svaret. Jeg mente at dette ikke kunne være tilfredsstillende for Trondheims innbyggere. «Nei», istemte legesekretæren i den andre enden.Derfor denne henstillingen til helseminister Høie: Vennligst avsett tid til å få omgjort den foreldede bestemmelsen fra 1980-åra.

Les også: Min kone talte 119 motgående trailere på 19 mil smal og svingete vei

Vi er nå over 190000 sjeler bare i Trondheim by. I tillegg går alle henvisningene fra hele Nord- og Sør- Trøndelag til dette ene hudlegesenteret.

En del av denne pasientgruppen kan i løpet av den lange ventetiden få utviklet livsfarlige sykdommer.

Derfor haster det med å få noe gjort for å få ventetiden kraftig redusert.

På forsiden nå