Debatt

Kunst, arkitekt og musikk ved NTNU bør inn til byen

Til sentrum: Hva om vi ser for oss NTNUs planlagte KAM-senter (for kunst, arkitektur og musikk) på Leütenhaven – like ved Trøndelag Teater, kinoen og byens kunstmuseum? Her vil student er og professorer være nært flere av byens profesjonelle og levende kulturmiljøer  Foto: Trondheim kommune

Saken oppdateres.

Regjeringens vedtak om en samlet campus i Trondheim er en stor seier for byen. Der gir en unik mulighet til å utvikle et universitet som del av en integrert byuniversitet i verdensklasse.

LES OGSÅ: Gode ideer med feil utgangspunkt

LES KOMMENTAR: De vil tvinge NTNU til byenHva om vi ser for oss NTNUs planlagte KAM-senter (for kunst, arkitektur og musikk) på Leütenhaven – like ved Trøndelag Teater, kinoen og byens kunstmuseum? Her vil studenter og professorer være midt i det pulserende sentrum, nært flere av byens profesjonelle og levende kulturmiljøer. De vil bli integrert del av et urbant og levende sentrum – en trend vi nå ser over hele verden. Det er ikke tilfeldig at de urbane sentra trekker til seg kreative miljøer. Det skyldes positive effekter av samspill med nært beslektede fag- og kunnskapsmiljøer. Men også et bredere miljømessig og sosialt samspill. Det er i det urbane sentrum folk samles. Et argument for en konsentrert utbygging, utenfor sentrum har vært ønsket om at ulike faggrupper skal «bumpe borti hverandre». Men vil det ikke i så fall være like nyttig å treffe på en kunstner? Eller en helt vanlig byborger?

LES OGSÅ: Campusprosjektet er en faglig og demokratisk fallittKAM på Kalvskinnet – og andre deler av universitetet sentralt – vil gi en mer byintegrert campus, men samtidig ligge så nært Gløshaugen at det oppfyller kriteriet om en samlet bycampus. Og det blir enklere å bevare de grønne parkene ved Gløshaugen for fremtidige generasjoner.

NTNU har ansvar for at det skapes gode forutsetninger for forskning og undervisning. Trondheim kommune som planmyndighet har ansvar for å ivareta en god byutvikling. I dette tilfellet bør interessene være sammenfallende. Det er positivt at rektor Gunnar Bovim ønsker en debatt om disse spørsmålene velkommen.Under åpne informasjonsmøter om campus i fjor høst kom det klare tilbakemeldinger fra politisk hold om at utbygging i høyskoleparken vil være problematisk. Bystyrets fagkomiteer og formannskapet fattet deretter vedtak om at høyskoleparken bør bevares og campus bli mer byintegrert. Det har vært tverrpolitisk enighet om disse vedtakene, som formannskapet fant det i riktig å gjenta nå i januar.

LES KOMMENTAR: NTNU må holdes i stramme tøylerKAM-senteret er i alle tre forslag fra NTNUs arbeidsgruppe plassert midt i parken nedenfor Gløshaugen. Heller ikke i de 36 eksterne idéskissene om hvordan en samlet campus kan utvikles, er de klare kommunale ønskene lagt inn som premiss i arbeidet. Trondheim kommune prosjekterte for noen år siden et bygg på Leütenhaven som ikke lot seg realisere. Denne sentralt beliggende tomten er ideelt egnet til å forsterke universitetsutbyggingen på Kalvskinnet. NTNU beskriver selv på sin hjemmeside Kalvskinnet som «universitetets mest sentrale campus omtrent midt i bykjernen». Tidligere prosjektert areal for bygg på Leütenhaven tilsvarer omtrent behovet som er indikert for et KAM-senter. Tomten eies av Trondheim kommune som neppe har noe imot et universitetsbygg her.

LES OGSÅ: Også NTNUs rektor sier nå at de vil ivareta Høyskoleparken.

NTNU bør i større grad bli en integrert del Midtbyen. Ikke først og fremst av hensyn til byutviklingen, men av hensyn til seg selv.

På forsiden nå