Adresseavisen mener

Rystet Arbeiderparti ser frem mot nytt Trøndelag

Arbeiderpartiets to nye fylkesledere, Anne Marit Mevassvik og Karianne Tung, sammen med partileder Jonas Gahr Støre. 

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiets to fylkeslag i Trøndelag møttes på Hell i helgen for å vedta samling og velge ny ledelse. Bakteppet var krevende. Adresseavisens offentliggjøring av «Kystad-avtalen» hadde skapt sterke reaksjoner, både innenfor og utenfor partiet.

Som kjent handlet avtalen om en mulig omregulering som var avhengig av kommunale vedtak. Rune Olsø, bystyremedlem og tidligere leder i Sør-Trøndelag Arbeiderparti, skulle ifølge avtalen på til sammen seks millioner kroner, bistå med å sikre omreguleringen av et grøntområde til boligformål.

Olsø har hele tiden understreket at han ikke har brutt noen lover og at han har holdt seg til kommunens habilitetsregler. Kommuneadvokaten har konkludert med at man ikke kan utelukke brudd på straffeloven.

LES OGSÅ: Olsøs tilsvar

Adresseavisen har ikke tatt stilling til eventuelle brudd på lover og regler, men mener at det var både riktig og nødvendig å gjøre en slik avtale offentlig kjent. Det er relevant for byens innbyggere, og det bidrar til debatt om etikk, tillit og mulig rolleblanding. Nå er det viktig at alle fakta blir belyst og at kommunen, partiet og juristene får avklart hvilke konsekvenser saken eventuelt vil få.

LES OGSÅ: Dette sier Giske og Støre

Etter at Kystad-saken ble kjent, har Olsø søkt om permisjon fra bystyret, og han trakk seg som kandidat til å bli fylkesleder i Sør-Trøndelag. Flere nordtrønderske Ap-politikere hadde sagt fra om at de ikke ville sitte sammen med Olsø i det nye fellesstyret for fylkespartiet.

I lys av all uroen er det godt gjort at de to fylkeslagene kom i mål, med valg av Karianne Tung i sør og Anne Marit Mevassvik i nord. For prosessen med å slå sammen de to fylkene, har det mye å si at det største partiet klarer å håndtere sin fusjon på en god måte. I likhet med fylkene, har de to partilagene mye til felles, men det er også forskjeller. Det gjelder både identitet, kultur og politiske standpunkt. Kanskje kan partiet i sør lære noe om åpenhet av partifellene i nord.

LES OGSÅ: Slik vil de to lederne samle Ap i Trøndelag

Det er ennå ikke bestemt hvem som skal lede interimsstyret for de to fylkeslagene, men i oktober skal de to partilagene smelte sammen til ett. Selv om stemningen på Hell, der Ap-leder Jonas Gahr Støre var gjest, virket svært så harmonisk, kan valg av felles fylkesleder fort bli en ny kamp om posisjoner.

På forsiden nå