Lett å bli tilskuer i eget hjem

Livet blir satt på vent i store bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

Kritisk: Min datter har vært på ferietur med én overnatting kun en gang i løpet av de siste sju åra, peker en av kronikkforfatterne på.  Foto: Shutterstock

13.12.17 skrev NTNU-ansatte Anna M. Kittelsaa, Eva Magnus og Aud Elisabeth Witsø kronikken «Leve som andre». Vi slutter oss fullt ut til virkeligheten som de beskriver.