Etterlyser flere isflater:

Trondheims-politikerne bryr seg ikke om hockeyspillerne

For meg ser det ut til at Trondheim er kommunen der ingen politikere bryr seg om ishockeysporten. Nå må partiene - før valget - si klart fra hvis de ikke ønsker å prioritere flere isflater.

Mange spillere per hall: Av Norges ishockeyforbund sin oversikt over aktive medlemmer i 2016, er det registrert 1773 spillere i Trøndelag fordelt på i alt fire ishaller, viser kronikk-forfatteren til.  Foto: Terje Svaan

Når det gjelder hallkapasitet for hockeyspillere, er Norge for et u-land å regne. Hvis vi legger til grunn de aktives mulighet for istid og grunnlag for videre rekruttering, er Trøndelag fylke dårligst i dette u-landet.