Kronikk

Mediekulturen – vår tids seksualformidling

Både unge og voksne påvirkes av et mediesamfunn hvor grensene for akseptabel seksuell adferd gradvis viskes ut.

Mediesamfunnet: Vi forholder oss stadig mer til ulike sosiale medier. En skjermkultur som påvirker og former våre liv, også på seksualitetens område, skriver kronikkforfatteren.  Foto: GORM KALLESTA, NTB scanpix

Metoo-kampanjen, med omfattende avsløringer om seksuell trakassering på arbeidsplassen, har satt seksualitet som tema på dagsorden. Den nå verdensomspennende bevegelsen har satt i gang en debatt om hvor grensene for seksuelle ytringer bør settes. Jeg savner i dette ordskiftet en refleksjon rundt de kilder som er med på å forme våre seksuelle forestillinger, holdninger og handlinger.