Kronikk

Midtbyen - Trondheims hjerte - er svekket

Utgangspunktet har aldri vært bedre for økt handel i Midtbyen, men vi har ikke maktet å utnytte denne posisjonen. Hvorfor?

«Personlig tror jeg at det ikke finnes en enkelt årsak til utviklingen. Tilgjengelighet med personbil er likevel en av de opplagte årsakene» skriver kronikkforfatteren.  Foto: Vegard Eggen

Frem til ca. 2012 hadde Midtbyen en normal utvikling på linje med øvrige handelsområder i Trondheim. De siste 6 år har vi derimot opplevd en reell omsetningsnedgang i Midtbyen. Dette har skjedd i en periode der befolkningsveksten har vært stor, handelen for øvrig har hatt bra vekst, og antallet arrangement i Midtbyen har trukket flere folk enn noen gang.