Adresseavisen mener

Innherredsveien må fortsatt være miljøgate

Frp i Trondheim vil avvikle prøveprosjektet med miljøgate i Innherredsveien med umiddelbar virkning. Det er et dårlig forslag som bystyret bør si nei til.

Frps forslag om å avvikle prøveprosjektet miljøgate i Innherredsveien nå bør avvises av bystyret, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Frps kommunalråd Elin Marie Andreassen har lest debattinnlegg og utspill fra en rekke bekymrede foreldre og beboere på Møllenberg. De mener trafikken har økt på sideveier og i boligområder etter at Innherredsveien ble gjort om til miljøgate. På bakgrunn av de reaksjonene vil hun nå avslutte det seks måneder lange prøveprosjektet før det egentlig er kommet i gang. Hele poenget med prøveordningen er å finne ut om dette er en smart ting å gjøre. Det er først når prosjektet er gjennomført, at politikerne har kunnskap nok til å avgjøre om ordningen skal bli permanent eller ikke.

LES OGSÅ: Frp vil avslutte prøveprosjektet i Innherredsveien

Dragkampen om Innherredsveien har pågått lenge. Det endte til sist opp med et vedtak om å innføre et prøveprosjekt der veien nå er stengt for gjennomgangstrafikk for biler, mens busser og syklister får bruke veien. Prosjektet ble innført i et sommerstille Trondheim, og har derfor nesten ikke vært testet ut ved normal hverdagstrafikk. Derfor vil det være meningsløst å avslutte nå, slik Frp har foreslått.

Ikke overraskende har reaksjonene fra beboere i Møllenberg-området vært negative. Det hevdes at trafikken i sidegatene har økt voldsomt når bilene ikke lenger kan bruke Innherredsveien. Foreldre på Bispehaugen skole har foretatt sin private telling, og mener å kunne dokumentere økt trafikk.

Samtidig viser prosjektets egne tellinger, som er basert på telling fra detektorer i bakken, at det ikke har skjedd en økning av trafikken i Nonnegata, sammenlignet med tellinger i september 2016 og april 2017. Det er grunn til å stole mer på disse tellingene enn på observasjoner gjort av bekymrede beboere som allerede har et negativt syn på prøveprosjektet.

Det er forståelig at beboere og foreldre i området bekymrer seg for at trafikken på Møllenberg kan øke. Men private tellinger er ikke grunnlag for å avslutte et prosjekt som skal skaffe dokumenterbare fakta. Frps forslag er korttenkt og ødelegger hele ideen med å teste ut nye løsninger for byen, før de eventuelt blir permanente.

På forsiden nå