Debatt

En utvidet E6 gir nye problemer og økte helseskader for de som lever, bor, går og sykler i området rundt Ranheim

Støy- og luftforurensing fjernes fra bomiljøene på Ranheim hvis man bygger tak og miljøtuneller, skriver Egil A. Hov i dette debattinnlegget.

Løsning: Store arealer blir tilgjengelig ved å bygge tak og miljøtunneler over E6 fra Grillstadtunnel og inn mot Væretunnelen. Det vil gagne miljløet for de som bor på Ranheim, mener innleggsforfatteren. Bildet er tatt i en annen sammenheng.  Foto: Sporten, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Skoler, barnehager, helse med syke/aldershjem, kultur, idrettshall osv. er en kjent mangel øst i byen. En skulle jo tru at dette var på stell når en ser på byggeaktiviteten i området, men boligutbygging og befolkningsvekst går så fort at en henger ikke med.

LES OGSÅ: Therese Log Bergjord er toppsjef for 3500 ansatte

Tilgjengelige arealer og nødvendig arealtildeling synes uoverstigelig. Ekstra trøblete blir det med en utvida E6 med høyere hastigheter, nye kryss og lokale veger, alt med økende støy- og trafikkforurensing. Dette gir nye problemer og økte helseskader for dem som bor, går og sykler i området, for det meste skoleelever.

Egentlig skulle dette vært avklart i en god gjennomtenkt områdeplan for Ranheim med nærliggende områder. Dette har imidlertid vært nedprioritert hittil, men ikke for sent å ta tak i.

LES OGSÅ: Tre unge kvinner vil skape milliardbedrifter i Trondheim

Løsning på problemene ligger nærmere enn en trur. Store arealer blir tilgjengelig ved å bygge tak og miljøtunneler over E6 fra Grillstadtunnelen og inn mot Væretunnelen.

Da får en nok og billig areal til å løse plassering av skoler, sykeheim, friareal, sentrum osv. osv. Her blir også Presthus gård, med deres tanker, en naturlig del av et større tilbud til folk.

LES OGSÅ: Kommunens vedlikehold av veinettet om vinteren er latterlig. Latterlig dårlig.

Støy- og luftforurensing blir med dette også fjernet fra bomiljøene. Det bevilges jo titalls milliarder til E6 utbygging og økt forurensing, og da må en forvente at det også tas tak i helsen til folk, i dag og fram i tid.

LES OGSÅ: - Vi får veldig mye pepper for fortau vi ikke har ansvar for


I mellomtida til «taket» kommer og planene er ferdig, må en, på støyvoller og bakker plante busker/trær og la gresset gro og la det grønne filtrere og renske noe av luftforurensinga og støyen.

Tankene er tenkt for lenge siden og mulighetene er store og ligger klare. I dette er en respons fra politikerne savnet.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

På forsiden nå