Ordet fritt

Fredag kveld var det seks personer med hver sin skuter som starta fra Singsås. Alle var fra SNO

Hvordan skal motorferdselsloven i større grad tilpasse seg brukerne og ikke bare motstanderne?

Spor i snø: For oss som bor ved Forolhogna Nasjonalpark er det en kjent sak at det aldri har vært så mye snøskuterspor som nå. Og spora er det stort sett SNO, forvaltningen og forskere som lager, skriver innsenderen. Bildet er tatt da SNO nylig hadde en snøskuteraksjon med helikopter i Trøndelag.  Foto: Håvard Jensen

Fredag kveld var det seks personer fra SNO(Statens naturoppsyn) med hver sin skuter som starta fra Digre i Singsås i Midtre Gauldal kommune. De kjørte innover Samsjøveien.