En helt nødvendig satsing på jernbane i Trøndelag gjør at ett verneverdig hus dessverre bør ofres.