Den grønne streken som hindrer bygging på matjord, bør være hellig i Trondheim. Det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet nå vil flytte den, igjen.

Adresseavisen fortalte torsdag at Ap enda en gang har snudd i sin holdning til å bygge på matjorda på Overvik. Først, for over ti år siden, fikk partiet gjennom at det meste av Overvik skulle reguleres til boligformål.

For tre år siden snudde de. Da sto partiet i spissen for et bystyrevedtak som sa at en atskillig mindre del skulle bygges ut. Resten skulle ligge bak den grønne streken som verner matjorda.

Under årsmøtet nylig snudde Trondheim Ap enda en gang. Nå vil de igjen bygge ut områder på Overvik som er vernet av grønn strek. Ranheim Arbeidersamfunn fikk flertall for forslaget.

Ap er splittet i denne saken. Da mye av Overvik ble vernet i 2021, sa daværende gruppeleder Roas Aas at Ap «har ingen stolt historie når det kommer til grønn strek. Gjennom denne saken setter vi et endelig punktum for ukulturen».

Trondheim Aps handlingsplan vil dessuten ha en «grønn strek som sikrer landbruksareal mot nedbygging i et hundreårsperspektiv.» Det ble et kort hundreår. Ikke rart Roar Aas mener vedtaket er «veldig krevende for oss som jobber med bypolitikken».

Roar Aas på talerstolen under Trondheim Aps årsmøte tidligere i februar. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Men det er ikke lenger Ap som styrer Trondheim. Det er det Høyre og fem andre partier som gjør. De seks skriver i samarbeidsplattformen at «grønn strek står fast». - Det er der vi står nå, sier Høyres gruppeleder Berit Tiller til Adresseavisen. Det er der de bør stå, ikke bare nå, men framover også.

Trondheim var i flere år en av de kommunene som bygde ned mest matjord. Nå trenger matjorda et vern som vi kan stole på i lang tid. Stadig flere blir opptatt av at kommunene må ta godt vare på landbruks- natur- og friluftsområdene. Dette er også sentralt i forslaget til ny KPA (kommuneplanens arealdel).

Vedtaket i Trondheim Ap er uheldig, siden det skaper usikkerhet om en sak som er viktig for byens framtid. Vi håper andre partier holder fast ved det de har lovet velgerne: Den grønne streken skal ikke flyttes.