Norge taper mange titalls milliarder kroner i året på økonomisk kriminalitet. Kampen mot slike forbrytelser må bli mye høyere prioritert.