Å være kvinne i Norge nå, er det samme som å være et potensielt offer på heltid. Det ble ekstra tydelig da tre menn nylig ble frifunnet i en mye omtalt voldtektssak i Bergen.

Frifinnelsen handlet ikke om at retten ikke trodde på kvinnen, det var andre faktorer som gjorde at mennene ikke ble dømt:

  • Det er usikkert hvor hardt kvinnen ble holdt fast/bundet.

  • Det er usikkert hvor påvirket kvinnen var av alkohol.

  • Og retten mener at det ikke er «truende adferd» å bli kommandert til å utføre seksuelle handlinger.

Satt på spissen: Du kommer unna med voldtekt hvis adferden din ikke er for truende. Du kommer unna med voldtekt hvis offeret ikke er for beruset, og du kommer unna med voldtekt hvis du ikke binder offeret for hardt fast.

Voldtekt og seksuelle overgrep er et alvorlig problem, og dem det rammer hardest er kvinner. Ikke bare topper kvinner voldtektsstatistikken, mange kvinner anmelder ikke voldtekten til politiet fordi de blir henlagt.

I 2021 ble det anmeldt 2471 voldtekter, hvorav nesten 60 prosent av sakene ble henlagt. For å gjøre vondt verre vet vi at 60 prosent av de anmeldte voldtektene i 2021 kom fra voldtektsoffer under 20 år.

I Norge liker vi å være best. «Det er typisk norsk å være god» er et sitat mange har hørt gjennom oppveksten, men når det kommer til rettsvern av voldtektsofre er Norge verken best eller god. Saken fra Bergen er en smertefull påminner på dette.

Vi vet at én av fem kvinner har opplevd voldtekt minst en gang i løpet av livet, og at halvparten av voldtektene skjer før fylte 18. Det betyr at i et klasserom med 30 elever, vil hver femte jente ha opplevd voldtekt før hun er ferdig på videregående.

Det finnes dessverre utallige saker som forteller om at kvinner blir voldtatt. Kvinner blir voldtatt hos leger, tannleger og frisører. Kvinner blir voldtatt i taxi og på toget. Kvinner blir voldtatt i heiser og i parker.

Og når kvinner endelig klarer å anmelde voldtekten og kommer til retten, frikjennes ofte overgripere til tross for at det finnes biologiske bevis, og til tross for at retten mener at ofrene er blitt voldtatt.

Sannsynligheten for at du kjenner noen som er utsatt for voldtekt er større enn du tror. Ifølge FHI er 34 prosent av kvinner og 11 prosent av menn i Norge utsatt for overgrep, noen av dem mer enn én gang.

Det er hårreisende at vi i Norge ikke gjør det vi kan for å beskytte hverandre for det fysiske, mentale og emosjonelle overgrepet en voldtekt er.

Skal vi få ned antall voldtekter og sørge for at voldtektsanmeldelser etterforskes, trenger vi økte ressurser til politiet, økt kompetanse i politiet og ikke minst en straffelov som sier at sex uten samtykke er voldtekt.

Neste gang du hører om en voldtekt, i avisa eller i ditt nærmiljø, så husk dette: I Norge er det så å si juridisk trygt å voldta. Derfor trenger vi en samtykkelov, og det nå.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!