Vi må ta ansvar for at barn og unge ikke skal eksponeres for voldelig porno.

Vi ser en skremmende utvikling når det gjelder seksuelle overgrep blant unge, og helsepersonell som møter ofrene mener at overgrepene er blitt mer preget av vold enn tidligere. Grenseoverskridende og lett tilgjengelig porno beskrives som noe av årsaken til dette, skriver NRK. Pornografi må vi tørre å snakke om. Foresatte har et spesielt ansvar for sine barn og unge, og skolene bør ha informasjon om fysiske og emosjonelle effekter av slik porno som en del av seksualundervisningen slik organisasjonen Sex og politikk foreslår.

Enkelte studier viser at tendensen til seksuell aggresjon direkte kan påvirkes hos de som ser pornografi, og at de som har vist tendenser til voldelig adferd påvirkes mest.

I utredningen «Voldtekt – et uløst samfunnsproblem» vises det til at flertallet som ser på porno, ble eksponert for dette før de var 13 år. Mange unge forteller også at de ser porno for å lære om og for å få inspirasjon til sex.

Filtre som beskytter barn og unge fra pornografisk innhold kan ut fra dette regnes som forebyggende tiltak når det gjelder seksualisert vold, og bør være en del av alle kommunens digitale enheter. Gjestenett, PC-er på biblioteker, og ikke minst må alle digitale verktøy som brukes i skolen må få slike filtre så raskt som mulig.

I en kartlegging som er utført av organisasjonen «Light up» i 2024 ble det undersøkt i hvilken grad norske skoler har filter som hindrer elever fra å se porno på nett.

Ifølge kartleggingen har Trondheim kommune et filter på nettverksnivå, men ikke på enhetsnivå. Det betyr at elever kan bruke kommunens utstyr til å finne innhold de ikke er gamle nok for, dersom de har med skolens PC eller nettbrett med hjem. Det er også en reell mulighet for at de eksponeres for dette, uten å selv ville det.

Å installere pornofilter løser selvfølgelig ikke alle problemene med porno. Man trenger i tillegg å jobbe med kunnskap, empati og holdninger, blant annet gjennom høy kvalitet på seksualundervisningen. Men pornofiltre bør være en selvfølge på kommunens digitale enheter, og er en viktig begynnelse!

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!