I dag er porno som regel det første møte unge har med sex, ofte gjennom sosiale medier, filmer eller et nysgjerrig Google-søk. Det er en enorm global industri med stor påvirkningskraft. Allerede i 9. klasse merket jeg at porno hadde sneket seg inn i vokabularet til guttene i klassen. Guttene kom med grovere og grovere vitser, alle relatert til pornofilmer om stesøstre som satt fast eller jenter uten råd til å betale for seg. Fellesnevneren var alltid jenter i sårbare posisjoner. Det guttene i klassen ikke skjønte, var konsekvensene porno har. Den umenneskelige industrien de støttet opp om, hvor skadelig porno er og den negative effekten det har for dagens kvinner.

Det er ingen hemmelighet at pornoindustrien utnytter unge sårbare kvinner, men det mindre kjente er andelen mindreårige som blir tvunget med. Estimert har til sammen rundt 4,8 millioner mennesker blitt tvunget og lurt inn i bransjen. Én av fem av disse er barn. Barna har en gjennomsnittlig alder på 12,8 år fra da de begynner å arbeide med porno. Egentlig er ikke det så overraskende når nettsider som Pornhub gir ut data som viser at «tenåring» har vært blant de fem mest populære søkene over hele verden de siste ti årene. Tilbud-etterspørsel gjelder visst også i handelen om andre menneskers liv. Pornoindustrien er på mange måter en form for moderne slaveri som normaliserer seksualisering av barn. I mange tilfeller bidrar denne industrien til at små jenter blir fanget og lurt inn i et system de har null kontroll over, et system som voldtar og misbruker dem.

I dag er det flere og flere unge som sliter med konsekvensene av å ha overkonsumert porno. For mange innebærer det seksuell dysfunksjon og vanskeligheter med å nå orgasme. Men de mindre kjente konsekvensene er de som er enda farligere. I porno finnes det mye variasjon og lite samtykke. Linjene for hva som er normalt og lov, er uskarpe, noe som  fører til at mange unge jenter mister kontrollen over egne grenser. Flere føler seg presset til å prøve det som er populært, men når porno normaliserer og populariserer det å kvele og slå kvinner, har vi krysset en grense.

Jeg skjønner at grensen blir uklar for mange når man ser kvinner på sosiale medier hylle industrien. Influesere promoterer Onlyfans, jenter på TikTok glamoriserer stripping og rollemodeller viser seg nakne på Instagram. Selv om de ikke promoterer porno, bidrar de til å normalisere det å kle av seg og selge kroppen sin. De kaller det «empowering» i feminismens navn, men i realiteten ødelegger det for dagens kvinnesyn. De er oppegående kvinner som kaller seg feminister og normaliserer sexarbeid ved å oppmuntre flere til å ta del i det.

Selv om det å kle av seg foran et kamera kan styrke egen identitet for noen, er konsekvensene det har for de resterende kvinnene langt verre. Hvorfor tror du «hore» er det mest brukte skjellsordet? Vi har ikke sjanse på likestilling i verden når et kjønn blir sett på som objekter, slik de blir i  veldig mye av den pornoen folk ser. Porno bidrar derfor til kvinneundertrykkelse og er på ingen måte feministisk.

Det finnes få ting som er så nedverdigende ovenfor kvinner som porno, allikevel er det en industri som håver inn milliarder av kroner hvert år. Porno har aldri før vært så tilgjengelig eller normalisert som nå. Unge barn blir utsatt og påvirket av industrien uten å være klar over hva den innebærer. Porno fremmer en kultur av undertrykkelse og voldtekt samt glorifisering av seksuell misbruk. Dette må ta slutt. Vi kan ikke få likestilling når vi lever i et samfunn som undertrykker kvinner hver dag.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe