Heldigvis hadde kriseledelsen i Trondheim is i magen da «Ingunn» kom. Det skal de ha ros for.

Ekstremværet «Ingunn» har herjet kraftig på de mest utsatte stedene i Trøndelag. Stengte veier, innstilt kollektivtrafikk og strømbrudd har lammet flere lokalsamfunn. Særlig langs kysten, hvor det også er registrert de største materielle skader så langt. Andre steder, som i deler av Trondheim, forløp ekstremværet mer som en vanlig stormfull vinternatt. For at ikke samfunnet skal gå i stå hver gang det varsles ekstremvær, er det viktig å ta lærdom av ukas erfaringer.

Alt tyder på at det blir mer ekstremvær framover. Da er det viktig at forberedelser og tiltak reflekterer det mest mulig treffsikkert. Derfor vil vi gi ros til Trondheim kommune for at kriseledelsen besluttet ikke å stenge barnehager, skoler og kommunale enheter fra torsdag morgen. I stedet hadde de is nok i magen til å tilpasse eventuelle tiltak til den faktiske situasjonen og ikke et eventuelt verste-falls-scenario. Når ekstremvær etter blir vanligere, er det viktig at tiltakene ikke skaper mer unntakstilstand enn værforholdene faktisk tilsier.

Bilder og rapporter fra Frøya, Nærøysund og andre steder som ble hardt rammet av «Ingunn», viser at det var grunn til å ta advarslene på alvor. I fjor sendte meteorologene i Norge ut 1014 farevarsler, ifølge NTB. Det er ny rekord. Den store veksten i farevarsel fra meteorologene og en forventet vekst i ekstremvær gir store utfordringer for samfunnet.

Forebygging av skader fra vind og regn og eventuell opprydding etterpå vil både koste og kreve sitt. Det er bra at meteorologene i større grad enn før tar hensyn til folks sikkerhet når de varsler været. Når vi ser hvor ulikt «Ingunn» traff og rammet forskjellige deler av Trøndelag og landet, bør vi også bli bedre til å dimensjonere tiltakene etter forholdene. Erfaringene fra pandemien bør ha lært oss å tenke oss godt om før vi stenger, begrenser eller avlyser normal samfunnsaktivitet. Sikkerhetshensyn må selvsagt veie tungt, men når det blir mer ekstremvær og mer farevarsel, må vi også bli flinkere til å «stå han av» som de sier og ofte viser lenger nord i landet.