500 dager etter høyesterettsdommen har den unge generasjonen samer fått nok. De ruster opp til kamp mot kolonistaten Norge.