Årets 1. mai markeres i en tid hvor prisene øker, renta stiger og mange er bekymret for framtida. Det er en viktig kampdag som minner oss om solidaritet og fagbevegelsens kamp for arbeiderrettigheter. Vi feirer ikke bare seirene som er oppnådd, men markerer også utfordringene som fortsatt ligger foran oss.

Nils Karlsholm

For oss i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (FO) er det et ufravikelig krav å få med alle gjennom dyrtida. Alle skal oppleve økonomisk trygghet og vite at vi står sammen i en krevende tid. De som har minst, skal sikres gjennom lavlønnstillegg og vi må få likelønn mellom kvinner og menn. Vi må alltid ha med oss hvordan lønnsoppgjøret slår ut mellom kjønnene. Lønnsoppgjørene skal alltid prioritere og fremme likelønn.

Bakteppet for årets mellomoppgjør er at arbeidstakere har opplevd nedgang i kjøpekraften i 2021 og 2022. Vi er spesielt bekymret for lønnsutviklingen i kommunal sektor, som de siste årene har hatt en lavere lønnsutvikling enn andre. Offentlig sektor sliter med å rekruttere ansatte med nødvendig og rett kompetanse til helse- og sosialtjenestene. Det er det avgjørende å lykkes med for at vi fortsatt skal ha en velferdsstat som gir oss trygghet og hjelp når vi trenger det.

Sammen med andre fagforeninger kjemper FO for rettferdighet og likestilling. Vi tror på at alle ansatte fortjener en trygg og rettferdig arbeidsplass, og at alle skal ha rett til økonomisk trygghet og anstendige levekår.

I dagens økonomiske situasjon er det særlig viktig å sikre økt kjøpekraft for de med lavest lønn. Vi ser at prisene øker og rentene stiger, og mange er bekymret for sin økonomiske situasjon. Det er dessuten viktig å sikre at også de som står utenfor arbeidsmarkedet får justert inntekten i tråd med økte levekostnader. Dette inkluderer pensjonister, uføre og andre grupper som er avhengige av velferdsordninger. Økte levekostnader vil ha stor innvirkning på deres økonomi, og det er derfor viktig at trygdeytelser og andre støtteordninger justeres i takt med økningen i levekostnader.

Dersom trygdeytelser ikke justeres tilstrekkelig, risikerer vi økt fattigdom blant de som allerede er i en økonomisk sårbar situasjon. Det er derfor viktig at myndighetene tar ansvar for å sikre at også disse gruppene får tilstrekkelig økonomisk støtte til å kunne opprettholde en rimelig levestandard. Å sikre at inntektene til de som står utenfor arbeidsmarkedet justeres i tråd med økte levekostnader, reduserer økonomisk ulikhet og skaper et mer rettferdig samfunn.

Som fagforening tror vi på styrken i samarbeid og solidaritet. Vi står sammen med andre fagforeninger og organisasjoner for å kjempe for rettferdighet og likestilling. Ved å stå sammen og kjempe for våre rettigheter kan vi skape et bedre samfunn for alle. Gratulerer med dagen!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!