Søvn er et grunnleggende behov for oss mennesker. Paradokset er at veldig mange av oss ignorerer kroppens søvnsignaler glatt og velger andre aktiviteter fremfor å sove.

Flere studier viser at søvnlengden i mange land, inkludert Norge, har blitt redusert de siste tiårene. Helseperspektivet i dagens samfunn er økende, og vi blir stadig påminnet hva vi selv kan gjøre for å få god helse. Vi prøver å spise sunt, følge diverse kostråd og ta den daglige tranen. I tillegg prøver vi å presse inn de 30 anbefalte minuttene med aktivitet hver dag.

Søvnen som gjør oss våken, opplagt og i stand til å ta gode valg for kosthold og fysisk aktivitet har ikke like stor plass i vår hverdag. Så hva er det som gjør at vi velger bort søvn?

Dagens samfunn er tilpasset 24 timers aktivitet, hvor det er lite rom for en god og tilstrekkelig lang natts søvn. Vi skal prestere på flere ulike arenaer, fylle livets krav og forventninger, til enhver tid. Søvn er viktig for reparasjon og vedlikehold av kropp og sinn, og er vår måte å «lade» kroppen på. Men er dette noe du tenker på når du haster hjem fra jobb for å tilberede dagens middag - som heller ikke i dag ble fra bunnen av?

Du skal hente/bringe de små håpefulle hit og dit, hjelpe med lekser, helst presse inn noen dugnadstimer eller et møte i borettslaget. I tillegg skal du tvinge inn en treningsøkt eller gåtur med hunden. Like viktig er å kunne synke sammen i sofaen foran Netflix og bare se én episode for å få inn litt egentid.

Likefullt som søvn nedprioriteres, ser vi en stadig voksende andel som søker til tilbud som setter avspenning og et pusterom i hverdagen på dagsordenen. I vår egen avdeling Friskliv og mestring er det en stadig voksende venteliste på tilbudet Pust og bevegelse, som tilbyr nettopp dette. Vi har også observert at de største treningskjedene i Trondheim har ventelister for å delta på YinYoga. Et sted du kan komme for å få ro og fred og ikke gjøre annet enn å «være» i en hel time. Kanskje er dette et resultat av at vi alle har behov for en pause fra det spinnende «hamsterhjulet» vi prøver så godt vi kan å henge oss fast i?

For å klare å være med på dette kjøret, er vi «avhengige» av å bøtte nedpå med store mengder koffeinholdig drikke. De fleste voksne får i seg mer enn den daglige anbefalte mengden koffein. En kan bli forundret over nabodama som sitter med kaffikoppen i hånda på kveldstid og referer til dårlig søvn og nyutskrevne sovemedisiner.

For neida, koffein har ingen virkning på meg! Den har vi vel alle hørt? En liten digresjon er at salget av koffeinholdige energidrikker har doblet seg på fire år, og i 2021 var salget oppe i 68 millioner liter! Tall fra Statistisk Sentralbyrå (2021) viser at voksne bruker gjennomsnittlig 3-4 timer per dag på internett. Ser vi tilbake, kanskje ikke mer enn 15 års tid, hadde vi ikke smarttelefoner.

Den tida vi vier disse små dingsene, må vi jo ha «tatt» fra noe annet. Ikke har vi redusert arbeidstiden vår, og det er vel heller ikke blitt mindre krav til hverdagens andre gjøremål. Kanskje heller tvert i mot. SoMe-verden gjør at vi i mye større grad enn tidligere sammenligner oss med andre rundt oss. Som vi overhodet ikke kjenner, og standarden for hva som er bra nok, har forflyttet seg mange hakk på skalaen.

Det er naturlig å tenke seg at noe av denne tiden er hentet nettopp fra søvn, i og med vi ser at søvnlengden vår har blitt redusert over tid. Så hvorfor setter vi søkelyset på dette? Jo, fordi kanskje noe av det aller viktigste knyttet til god søvn, er nettopp det å faktisk legge forholdene til rette. Søvnen vår fungerer best med en jevn døgnrytme. At vi faktisk legger oss og står opp til omtrent samme tid. Hverdag som helg.

Det paradoksale er kanskje at dette ofte ikke er forenlig med det å være på hele døgnet, fordi det fordrer at du klarer å «logge av», roe ned og sette noen rammer for deg selv.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe