Gratis kjernetid i SFO har vist seg å være et sjakktrekk for en bedre skolehverdag for veldig mange.