Onsdag ble det klart at staten kjøper Meraker Brug, nå står forventningene i kø.

I sommer skapte det store overskrifter da det ble klart at landets nest største private eiendom, Meraker Brug, ble lagt ut for salg. Siden juni har lokalbefolkningen i Meråker og andre berørte kommuner levd i uvisse. Onsdag ble det klart at staten kjøper eiendommen. Slik sikres nasjonalt eierskap nå og i tiden som kommer. Det er bra. Samtidig står forventningene til regjeringen i kø.

Eiendommen Meraker Brug har et areal på 1,3 millioner mål og utgjør 90 prosent av hele Meråker kommune. I tillegg strekker den seg inn i kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer. Det dreier seg om store skogarealer, men også reindrift og landbruksareal. Eiendommen har dessuten noen av Norges beste jakt- og fiskeområder, flere hyttetomter, vannkraftverk og et alpinsenter.

Det er et viktig og verdifullt område, ikke minst for lokalsamfunnene. Ifølge selgeren har det vært både norske og utenlandske mulige kjøpere på banen.

I sommer ble prisen løselig anslått til 1,5 milliarder kroner. Den endelige prisen ble 2,65 milliarder kroner. Det er enormt mye penger. Regjeringen finansierer kjøpet «under strek» og kaller det med rette en investering for framtida. Kjøpet innebærer en forpliktelse til langsiktig verdiskaping og ansvarlig forvaltning av naturressursene. – Jeg er glad for at denne flotte og ressursrike eiendommen nå blir enda mer tilgjengelig for folk, både for innbyggerne her i Meråker og for andre, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) onsdag.

Det er positivt at området skal bli mer tilgjengelig for allmennheten. Vi forstår godt at jegere og andre som bruker området, er glade for at eiendommen er i fellesskapets hender. Samtidig gjenstår mange spørsmål. Vil regjeringen gjøre som lokal Sp-topp Tomas Iver Hallem har foreslått, nemlig selge deler av eiendommen til flere ulike eiere? Hvor aktiv eier vil staten være? Hvor mye makt og innflytelse får kommunene over forvaltningen av området? Om det skal være bedre med statlig eierskap enn privat eller utenlandsk, må det også utøves på en god måte, til felleskapets beste.