Når vokste den politiske maktarrogansen seg så stor at det ble naturlig å kneble distriktenes største eksportnæring?

Den norske modellen ser ut til å slå sprekker: Mens sheriffen av Nottingham forsøker å skape et inntrykk av å være Robin Hood, gjør nå sheriffens sverddragere alt de kan for å tie i hjel alle som påpeker at keiserens nye klær har betydelige mangler.

Norges nest største eksportnæring passerte i september 100 milliarder i eksportverdi. Det utgjør en verdivekst på 29 prosent fra året før. Det er et godt stykke på veien mot regjeringens uttalte mål om å øke eksporten fra Fastlands-Norge med minst 50 prosent innen 2030.

Den foreløpig siste rekordmåneden for norsk sjømateksport, ble 28. september avrundet med lanseringen av grunnrenteskatt på 40 prosent for havbruk. En drøy uke senere ble statsbudsjettet lagt fram, og avslørte at sheriffens samlede krav bestående av grunnrente, selskapsskatt, økt utbytteskatt, formueskatt og høyere produksjonsavgift.

I løpet av bare åtte dager har regjeringspartiene lansert forslag som betyr at beskatningen av enkelte bedrifter i Norge kan øke fra 22 til 85 prosent. Og det skjer altså i landet som en hel verden har betraktet som et politisk stabilt og velfungerende demokrati i tiår etter tiår.

Det var neppe en overraskelse for regjeringspartiene at havbruksnæring, leverandørindustri og distriktssamfunn tok til høylytt motmæle. Allerede før Sheriffen av Nottingham holdt sin pressekonferanse tidlig 28. september, hadde han sådd inn Robin Hood-fortellingen i de store riksmediene: Ta fra Den griske distriktsnæringa og omfordel til strømfattige og prisvekstrammede. Beleilig, timet og koordinert.

Straks etter løp regjeringens sverddrager Geir Pollestad (Sp) til Klassekampen for å følge opp Robin Hood-fortellinga om den griske distriktsnæringa. Fra å være ei distriktsnæring som i snitt skaffer Norge eksportinntekter på 10 milliarder kroner i måneden, degraderer Senterpartiets fremste finanspolitiker havbruk til «en veldig mektig lobbyorganisasjon». Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Vidar Kjølmoen, følger opp og krever «Litt mer innestemme, takk» også fra helt vanlige folk som jobber i laksenæringa.

Som leder av næringsforeninga i en av landets største havbrukskommuner, er jeg rystet og sjokkert over hvordan vår demokratisk valgte regjering nå opptrer.

Rystet og sjokkert over at regjeringen opptrer som «en veldig mektig lobbyorganisasjon» som forsøker å kneble landets nest største eksportnæring, og forsøke å frata den sin berettigede stemme til å peke på manglene ved keiserens nye klær – eller konsekvensene av Sheriffens nyutskrevne skatter.

Om du bare fikk betalt 15 kroner av hver 100-lapp du tjente, ville ikke du også ha sagt ifra?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!