Vi har i det siste sett et par tilfeller der fastleger har blitt fratatt muligheten til å sykmelde sine pasienter. Det kan være gode grunner til at det har skjedd.