Alarmen går. Det er mannskapsmangelen i sjøfarten, og på tide å snakke konstruktivt om mulighetene som ligger i maritim teknologi og kompetansegapet som hindrer at vi kommer videre.