I et debattinnlegg i Adresseavisen går Høyres Trygve Bragstad til frontalangrep på Arbeiderpartiet politikk med en merkelig saus av udokumenterte påstander og – for å si det forsiktig – en fordreid sannhet om skole, eldreomsorg, kultur, eiendomsskatt og næringsliv.

Da Arbeiderpartiet overtok makta i Trondheim etter 14 år med Høyre overtok vi skoler i en svært dårlig forfatning. Dårlig inneklima, muggsopp og manglende vedlikehold. 17 skoler var ikke godkjent av helseloven. Sykehjemsdekningen var så dårlig at eldre ble sendt ut av kommunen for å få plass på sykehjem. Trygghetsalarm var forbeholdt de som hadde råd til slikt. 1600 barn sto i kø for å få plass i barnehagen. Private og ideelle barnehager fikk ikke likeverdig støtte med de kommunale og slet med økonomien. Det var arven etter Høyre.

Nå har vi pusset opp og bygd en rekke nye skoler. Vi har bygd ni nye helseinstitusjoner og rehabilitert flere. Vi var den første storbyen i landet som kunne tilby sykehjemsplass til alle som trenger det. Trygghetsalarmen ble gratis. Alle ettåringer fikk plass i barnehage. De private og ideelle barnehagen fikk kommunal støtte og anstendig økonomi, og var viktige bidragsytere for å sikre full barnehagedekning. Vi bygger idrettsanlegg og har nettopp pusset opp Olavshallen for over 100 millioner kroner.

Mange av disse satsingene ville ikke vært mulig uten eiendomsskatten. En skatt partiet Høyre er imot, men som Høyres ordførerkandidat har konkludert med at vi må beholde.

Men jobben er ikke ferdig. Vi skal fortsatt bygge skoler og helseinstitusjoner. Innholdet i skolen skal styrkes og vi skal satse på en mer praktisk skole med større rom for kunst og håndverksfag. Kvaliteten på eldreomsorgen skal bli bedre. Vi skal ansette flere helsearbeidere og hovedregelen skal være at de ansatte jobber heltid. Det er bra for de ansatte og bra for brukerne. Vi ga mer penger til idrett og kultur ved forrige budsjett for å styrke aktivitetene og bidra til at alle har råd til å delta. Det er en styrking vi lover å fortsette med.

Bragstad hevder at «næringslivet i Trondheim skaper mindre verdier og betaler mindre skatt» sammenlignet med de andre storbyene. Underforstått; det er Arbeiderpartiet sin feil og gjør at vi mangler penger til skole, eldre og kultur. Sannheten er at Trondheim har et variert næringsliv og et sterkt innslag av folk ansatt i offentlig sektor i viktige nasjonale kunnskapsinstitusjoner som for eksempel NTNU, Sintef og universitetssykehuset St. Olavs hospital. Det fører til en relativt jevn og stabil skatteinngang uten de store høyder, men heller ikke de dype daler som for eksempel oljebyen Stavanger opplever når konjunkturene svinger nedover.

Dermed har vi en relativt stabil og forutsigbar økonomi. NHO har for øvrig i flere år kåret Trondheim som en av landets beste vertskapskommuner for næringslivet målt etter attraktivitet og lokal vekstkraft.