Trondheim kommune bruker minst av storbyene på skole, eldreomsorg og kultur. Årsaken er at næringslivet i Trondheim skaper mindre verdier og betaler mindre skatt. Vil du ha mer velferd må du derfor velge politikere som legger bedre til rette for næringslivet. De siste fire år har Ap og Høyre valgt forskjellige løsninger for næringslivet.

Ap bestemte før sommeren at matavfallet i 18 år skal kjøres til en offentlig bedrift i Verdal, behandles med lave miljømål og finansieres av avgift fra innbyggerne. Høyre vil gjøre deler av prosessen i Trondheim, samarbeide med private for å utvikle mer miljøvennlige løsninger og ha en ambisjon om å tjene penger.

Ny godsterminal for jernbane er viktig for miljø og bedriftenes kostnader. Plasseringen har vært en ørkenvandring de 20 årene Rita Ottervik (Ap) har vært ordfører. I denne bystyreperioden har hun motsatt seg alle forsøk fra Høyre på å sikre nødvendige avklaringer for å få nasjonal finansiering.

Trondheim har nå landets høyeste eiendomsskatt av storbyene. Betalte du 25.000 kroner i eiendomsskatt da Ottervik startet i 2003, betaler du 100.000 kroner når hun slutter. Hva har du så fått igjen for pengene? Økt eiendomsskatt har finansiert Aps manglende effektivisering av kommunen. Høyre har i samme periode ønsket å samarbeide med bedriftene om bedre og billigere løsninger som ville gitt kommunen samme gevinst.

Vi mangler boliger, men bygging står på vent fordi skolene ikke har kapasitet. Skoler har tatt i bruk spesialrom til klasserom og vi mangler tre skoler. Næringslivet har vist hvordan de kunne løst utfordringen. Høyre har lyttet mens Ap ikke har vært interessert.

I disse dager jobbes det med siste deler av en ny arealplan for hele kommunen. Et så godt som samlet næringsliv advarer om at forslaget er næringsfiendtlig. Høyre har fremmet forslag i tråd med det næringslivet trenger for å skape mer verdier innen gode politiske rammer. Ap har stemt i mot.

Høyre ønsker å slippe til alle gode krefter, både offentlige, ideelle og private. Ap har i denne perioden skviset ut private barnehager, lagt ned det populære helsetilbudet på Vistamar i Spania, gått til angrep på private i barnevernet og sagt nei til private skoler. Høyre mener mangfold i tilbudet er bra og at vi bør lære av næringslivet når de driver bedre.

Forutsigbarhet er viktig for Høyre. I løpet av en reguleringssak bruker bedriftene ofte titalls millioner. Da må kommunen ikke endre spillereglene underveis. Et godt eksempel er Øvre Rotvoll som Ap vil bygge ned. Her har Aps vingling påført eierne unødvendige kostnader for titalls millioner kroner.

Skal Midtbyen blomstre må butikkene tjene penger. Under ordfører Ottervik har omsetningen i Midtbyen falt hvert eneste år selv om målsettingen har vært det motsatte. Nesten alle eierne som har lagt ned har pekt på Ap sin Midtby-politikk som årsak til konkurs eller flytting. Høyre har stått for en politikk som kombinerer miljø og næring.

Trondheim er et bra sted å drive næring. Vi har teknologimiljøer, finansmiljøer og gründerånd. I denne kronikken tar jeg opp det politikerne bidrar med. Her er det også mye bra. Men «bra» er ikke godt nok når andre har et forsprang og vi konkurrerer med byer som er «veldig gode» eller «ekstremt gode». Ap og Høyre samarbeider om mye bra for næringslivet. Men for Høyre er ikke en god næringspolitikk god nok. Vi må bli best i landet skal vi ha en skatteinngang som gir innbyggerne velferden de fortjener.

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.  Les valgkampsaker fra våre lesere her!