Wenche Wold er renholder og tillitsvalgt i Fagforbundet. Den 1. august spør hun om Høyre sier nei til private selskaper i velferden. Hun er bekymret for pensjon og arbeidsbetingelser dersom jobben konkurranseutsettes i et blått Trondheim.

Den 3. august svarer bystyrerepresentant for Høyre Ketil Utne på Wold sitt innlegg. Han skriver «Nei, helse- og velferdssentrene skal ikke privatiseres», og unnlater fullstendig å svare på Wold sine bekymringer og på om Høyre sier nei til private selskaper i velferden. Utne manøvrerer unna og stiller i stedet mange andre spørsmål rettet til Arbeiderpartiet om alt fra eiendomsskatt til barnehager.

Høyre la høsten 2022 frem sitt alternative 2023-budsjett for Trondheim. I kapittelet for eldreomsorg står det at «kommunen bør inngå samarbeid med, og kjøpe tjenester av, sosiale entreprenører, frivillige og private aktører». Noen avsnitt lenger ned skriver Høyre at «anbud og konkurranse kan bidra til bedre tjenester og lavere kostnader». De fremhever «helse og velferd» som et tjenesteområde med stort potensial. Nasjonalt er privatisering av offentlige tjenester Høyres viktigst sak.

Trondheim Høyre har siden i vinter vært tydelige på at de ikke ønsker privatisering av sykehjemmene i kommunen. Det er lett å få inntrykk av at effektivisering av eldreomsorgen gjennom konkurranseutsetting ikke står på blokka dersom Høyre overtar makta i Trondheim.

I Adresseavisen 6. juni fastslår derimot Høyres ordførerkandidat Kent Ranum at han ønsker private aktører inn i hjemmebaserte tjenester. Hjemmebaserte tjenester er en stor og sentral del av eldreomsorgen. Renholdstjenestene er en også en sentral del av eldreomsorgen.

Selv om kommunen og ideelle aktører eier sykehjembygg og har arbeidsgiveransvar for helsepersonell på sykehjem, er det fortsatt mange helt vesentlige deler av eldreomsorgen som kan konkurranseutsettes. Det er i tråd med Høyres egen politikk. Ettersom utgiftene i eldreomsorgen langt på vei utgjøres av lønn og pensjon, er det også her kommersielle aktører må gjøre endringer om driftskostnadene skal ned.

Forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet er ikke «ja» eller «nei» til offentlig-privat samarbeid. Begge partier ser verdien av involvering av private aktører og at private kan bidra til både verdiskapning og utvikling. Forskjellen ligger i synet på hvilke tjenester som egner seg for konkurranseutsetting, hvordan samarbeidet skal reguleres og om reguleringen skal være på det offentlige sine eller de private kommersielle aktørene sine premisser.

Arbeiderpartiet ønsker ikke kommersielle aktører inn for å drifte eldreomsorgen i Trondheim. Vi mener det totalt sett er best at eldreomsorgen driftes av kommunen og av private ideelle aktører. Dette er et syn vi deler med fagforeningene som representerer både helsepersonell og andre ansatte i eldreomsorgen. Hva mener egentlig Trondheim Høyre?

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no