Prishoppene i butikkene merkes godt, men renta er viktigere for folk med lån.