Min valgkampsak

De fleste av oss tenker at folk må kunne komme seg til jobb uten for store vanskeligheter og for høye kostnader. Vi som ivrer for bedre buss og tog, hører ofte dette: – Vi skulle så gjerne tatt buss, men busstilbudene er altfor dårlige. Og når det gjelder kostnader, så forstår jeg godt at mange familier ikke har råd til å både ha bilutgifter, og i tillegg måtte betale månedskort til sine voksne og unge. Men ting kan forandres, tenker jeg, om vi går sammen om det.

Igjen står vi foran et lokalvalg, og politikere overgår hverandre med valgløfter i kjent stil. Det loves nye firefelts motorveier og veitunneler inn mot byene for å bli kvitt rushtidskøene. Lokalpolitikere i kommuner rundt byene synliggjør for all verden hvilken lille boble de lever i. Agnet i stemmefisking er å bedre bilistenes kjøreforhold, og det slukes av store velgergrupper. Politikere som tør å snakke opp naturen, miljøet og klima, blir dessverre tapere.

Men inne i byene lever det også mennesker. Byene ønsker ikke, eller har ikke, plass til alle bilene, uansett hvor elektriske motorer nærkommunenes biler har under panseret.

Og langt fra våre egne byer, langt der nede i «Syden», der lever det også mennesker. Der er det 45-50 varmegrader som et resultat av menneskeskapte klimaendringer. Varmebølger som vil kunne forsterke seg og krype nærmere oss i årene som kommer.

Men bryr vi oss, bryr lokalpolitiker seg, bryr velgerne seg? Nei. Det er fristende å spørre om ikke lokalpolitikere og folk flest leser aviser og ser på Dagsrevyen? Forstår dere ikke at verden brenner og at vi må gjøre noe som monner! Naturvern og klimasak angår i høyeste grad lokalvalgene, men vi velger å snu oss vekk fra virkeligheten.

Den kjente danske forfatteren Carsten Jensen skrev en glimrende artikkel i Aftenposten 15.juli, «Hvor er klimakampens Winston Churchill?» hvor han i tydelige ordelag beskrev hvordan planeten vår er i ferd med å ødelegges av menneskeskapte egoistiske handlinger. Han savner altså, slik mange gjør, noen profilerte mennesker som tør stå fram som handlingenes mennesker.

Forurensende og plasskrevende biltrafikk påvirker natur, miljø og klima negativt i stort monn. Derfor en bønn til dere lokalpolitikere: sett saken om natur, miljø og klima aller høyest på dagsorden i høstens lokalvalg. Forsøk å lytte til gode råd fra andre om hvordan folk kan reise til jobb i byen uten å bruke bil på hele strekningen.

Tør dere å gå inn for å kjøpe inn et stort antall busser, utforme «park-and-ride-plasser», overlate veikapasitet i rushtid til næringstrafikk, håndverkere og busser? Som alternativ til nye motorveier inn mot byen. I rushtiden. Det finnes allerede et konsept for et slik prioriteringssystem, det heter TrafikkLogistikk. Om dere våger dette, og bare da, kan vi sammen være med å redde naturen, miljøet og klima og sørge for at våre barn slipper å bekymre seg for grusomme fremtidige varmebølger.

Presisering 24.07.23, kl. 15.40: Etter publisering ble redaksjonen gjort oppmerksom på at innleggsforfatteren står bak det omtalte konseptet Trafikklogistikk.