Min valgkampsak

Til høsten er det valg igjen, unge og gamle skal inn til stemmelokalene for å gi fra seg sin stemme. Blant disse befinner også jeg meg, for første gang skal jeg og mange andre 18- og 19-åringer stemme. Hvilke saker er viktige for oss? Hva bryr vi oss om og hva bryr vi oss ikke om. Skal vi i det hele tatt stemme? Spørsmålene er mange og kanskje finnes det ikke noe klokt svar på noen av dem. Likevel har jeg gjort meg opp noen tanker.

Det kommende valget har fått meg til å tenke på hva som er viktig for meg. Hvilke saker interesserer meg og hvorfor? Konklusjonen er at jeg interesserer meg for fremtiden. Min hjertesak er klimaendringene. Det økende forbruket i dagens samfunn fører til at større mengder klimagasser slippes ut. Dette påvirker klimaet i stor grad, med blant annet økende temperaturer og mer ekstremvær. For å kunne bremse den negative utviklingen må virkningsfulle grep tas. Jeg synes det er viktig at det blir rettet oppmerksomheten mot dette temaet, ikke bare nasjonalt, men også kommunalt. Det å legge til rette for at man kan ta mer miljøvennlige valg i hverdagen er noe jeg synes er viktig. Vi må velge mer bærekraftig slik at kommende generasjoner skal kunne benytte seg av de samme ressursene som oss. Samtidig må vi jobbe for å rette opp de ødeleggelsene som våre foreldre og besteforeldres generasjoner har påført oss. Vi må også sørge for at fremtidige nyvinninger blir godt nok utredet slik at min generasjon unngår lignende feiltrinn som det vi ser konsekvensene av i dag. Så, når jeg stemmer handler det om hvilke parti som jobber for å gi meg og min generasjon muligheter og fremtidshåp.

Dette med å gi oss unge muligheter tar meg videre til et annet tema jeg synes er viktig; lokalt næringsliv. Dersom de ulike næringene er synlig for oss ungdommer kan dette være til hjelp når vi skal velge studieretning. Kjenner vi til de etablerte bedriftene og kommunens satsingsområder, kan dette lokke oss tilbake etter endt studietid. Større fokus på synliggjøring og tilrettelegging for et mangfoldig næringsliv er derfor noe jeg anser som viktig når jeg skal stemme. Jeg tror at ved å investere i lokale bedrifter og skape attraktive arbeidsplasser, kan unge som meg oppmuntres til å bli værende i hjemkommunen og bidra til dens utvikling.

Noe annet som er viktig for meg som førstegangsvelger er å faktisk bruke stemmeretten min! Jeg ønsker å finne et parti jeg er nok enig med slik at min stemme kan bidra til forandring. For meg handler det mest om å være en aktiv medborger, nemlig det å ta del i samfunnet. Jeg synes det er viktig at unges stemmer blir hørt. Førstegangsvelgere som meg kan ha andre holdninger og verdier enn våre foreldre og besteforeldre. Derfor er det viktig at vi bruker stemmeretten vår og på denne måten får fram meningene våre. Det er tross alt vi som skal vokse opp og bygge videre på samfunnet vårt.

Som førstegangsvelger er det to saker som virkelig interesserer meg, klimasaken og lokalt næringsliv. De vil begge påvirke min framtid. Jeg og alle andre førstegangsvelgere er fremtidens samfunnsbyggere, og ved å delta i demokratiet kan vi forme en bedre framtid for oss selv og kommende generasjoner. Jeg ser på min stemme som en måte å aktivt bidra til å forme det samfunnet jeg vil leve i.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe