En fisk som svømmer i ring skaper noen av de aller største formuene i landet. Det er ikke urimelig at lakserikingene også betaler for seg.