Habilitetsregelverket er ikke nok. Regjeringsmedlemmer bør ikke få lov til å kjøpe aksjer.