Mot et bakteppe av krig i Europa, er tildelingen av Nobels fredspris viktig og riktig.