Mot et bakteppe av krig i Europa, er tildelingen av Nobels fredspris viktig og riktig.

Nobels fredspris ble fredag tildelt den belarusiske aktivisten Ales Bjaljatski, den russiske organisasjonen Memorial og ukrainske Center for Civil Liberties. Mot et bakteppe av blodig krig, krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd i Europa, er dette en viktig og riktig tildeling.

Det var i år knyttet særlig spenning til Nobelkomiteens valg, som ikke kan ha vært lett: Skulle fredsprisen reflektere at Europa faktisk er i krig? Skulle komiteen ta hensyn til hvordan tildelingen ville bli oppfattet i Kreml? Vi er glade for at svaret på det første spørsmålet ble ja – og at det siste ble nei.

Ales Bjaljatski (60) sitter akkurat nå fengslet i Belarus, der han siden 1980-tallet har vært svært viktig for demokratibevegelsen. Aktivismen har gjort ham til skyteskive for et autoritært regime, som denne gang har beskyldt ham for skattesnusk – i realiteten handler det selvsagt om politikk.

Memorial er Russlands eldste organisasjon for menneskerettigheter, men ble før jul i fjor vedtatt oppløst etter en dom i høyesterett. Kreml mener at organisasjonen fungerer som «agent» for utenlandske interesser. Slik fortsetter Putin-regimet å stramme sitt nådeløse grep om det russiske sivilsamfunnet, der dissidenter blir fengslet, forfulgt eller forgiftet.

Center for Civil Liberties i Ukraina har siden krigsutbruddet i februar gjort en viktig jobb med å kartlegge russiske krigsforbrytelser mot sivilbefolkningen. Før dette har organisasjonen ivret for at Ukraina skal tilslutte seg den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag.

Vi håper i det lengste at Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen har rett når hun sier at årets tildeling kan gi mottakerne «ytterligere moralsk mot» til å fortsette sin utrettelige kamp for menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati.

Samtidig er det liten tvil om at tildelingen vil bli tatt ille opp i Moskva. Selv om Reiss-Andersen understreket at det ikke var intensjonen, fikk Vladimir Putin et betimelig stikk fra den norske Nobelkomiteen på sin 70-årsdag.