Ja, vi må tenke nytt rundt uføretrygd og unge voksne. Men forbud er ikke rett vei å gå.

Altfor mange unge ender på uføretrygd. Det har Høyre helt rett i. Men i stedet for å vurdere et slags forbud mot å uføretrygde mennesker under 30 år, bør de se på hvordan det offentlige møter unge voksne som av ulike grunner sliter med å lykkes med jobb eller studier.

  • Hva mener du? Delta i debatten i kommentarfeltet nederst, og husk fullt navn!

Nær 380 000 nordmenn mottar uføretrygd, viser SSB-tall fra 2022. Den drastiske økningen i unge uføre bekymrer mest. – Vi bør rett og slett si at det ikke er lov å uføretrygde mennesker under 30 år, sier Henrik Asheim til NRK. Han leder arbeidet med å utarbeide et nytt partiprogram for Høyre. Han vil at Nav heller bør prøve andre ting, «enten det er arbeidsmarkedstiltak eller aktivitetsplikt».

Men allerede i dag må de aller fleste som blir erklært uføre, først delta på arbeidsrettede tiltak der Nav undersøker hvor mye de eventuelt kan jobbe. «For å ha rett til å få uføretrygd, må sykdom og/eller skade være hovedårsaken til at du har nedsatt arbeids- og inntektsevne», skriver Nav på sine nettsider. Veien dit er ofte lang, byråkratisk og kan ta flere år.

Det er denne prosessen politikerne bør endre. De fleste ytelser i Nav er knyttet opp mot sykdom og diagnoser. En grunnleggende verdi i vår velferdsstat er at mennesker som ikke har helse til å skaffe seg inntekt, skal få økonomisk støtte fra staten. Men for enkelte kan diagnosefokuset føre galt av sted. Det er ikke enkelt å bli erklært ufør, men fokuset ender altfor lett på sykdom og diagnoser og i stedet for muligheter.

Verken dagens regjering eller den Asheim tilhørte, har klart å løse floken. Sånn sett skal Høyre ha honnør for å komme med nye tanker. Men debatten har allerede sendt folk i skyttergravene. I stedet for å starte med hva som skal bort, altså fjerne muligheten for at de under 30 år kan få uføretrygd, bør vi snakke om hva som skal komme i stedet. Her har Nav i Trondheim et spennende forslag. De vil erstatte ordninger som arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og tiltakspenger med en fast ungdomslønn for alle under 30 år.

Skal samfunnet lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet, må støtet settes inn lenge før uføresøknaden sendes inn.