Helt siden jeg begynte på lærerstudiet i 2018 har jeg fått høre at det er behov for flere lærere i skolen. Men hvor er dette behovet i Trondheim kommune?

Tidligere i høst var det en debatt på Byscenen hvor Kent Ranum mfl. diskuterte læreryrket og viktigheten av ressurser i skolen. Var det bare tomme ord?

For min del som førsteårsansatt i Trondheim kommune, ser det lite lovende ut å skulle få seg jobb videre i kommunen. Det skal kuttes i budsjettet, ikke bare i skolen, men over hele fjøla.

Innleggsforfatter Johanne Schive. Foto: Privat

Samtidig kan man lese fra kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan om at «tidlig innsats og god forebygging tilsier at barnehage og skole som arena skal skjermes», i hvilken grad lurer jeg på?

Det skal kuttes flere millioner i skolen, og grunnbemanningen i barnehagen skal omprioriteres. Er det dette som er tidlig innsats og forebygging?

I løpet av mitt vikariat i 100 prosent som faglærer dette året, har jeg sett behovet vi har for ressurser i skolen. Men med kuttene i Trondheim kommune er jeg spent på om det i det hele tatt er plass til meg i trondheimsskolen neste skoleår.

Jeg skal alltids klare meg, men jeg tenker først og fremst på barna som ikke får ressursene de har behov for, og i mine øyne, krav på.

Å kutte i en allerede sårbar grunnbemanning er ikke spesielt ideelt. Verken for lærere, miljøarbeidere eller elever. Det ender fort opp med at de som står igjen på gulvet blir overbelastet slik at vi må leie inn vikarer. Til hvilken pris? Vil ikke prisen i det lange løp bare bli høyere?

Hvis kommunen klarte å se litt lengre enn nesetippen ville de kanskje brukt nok ressurser på oppvekst og utdanning. Det kan danne gode samfunnsborgere og gagne samfunnet i fremtiden.

Istedenfor velger de å kutte når det vi har blitt lovet er å forebygge og hjelpe. Dette mener jeg er lite bærekraftig med tanke på hvor sårbart det allerede er i trondheimsskolene.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!