De neste årene vil det bli innført rushtidsavgift på strøm. Den såkalte effekttariffen vil gjøre strømmen dyrere om morgenen og på ettermiddagen.