Å bygge levedyktige lokalsamfunn handler om å skape steder der folk vil bo, jobbe og leve. Da trenger vi et levende reiseliv i Trøndelag som lykkes med å tiltrekke seg flere turister og tilreisende i årene som kommer.

Har du tenkt på hva det egentlig gjør med Trøndelag at folk har et sted å gå til på kveldstid og i helgene? Levedyktige lokalsamfunn trenger en «kveldsøkonomi». At det finnes restauranter, kaffebarer, uteliv, hoteller og kultur – ting som skjer når du klapper igjen PC-en for dagen. Arenaer som gir påfyll og mening.

Disse arenaene brenner reiselivsnæringen for å skape. Og vi ønsker å bidra til å skape enda flere. Hva hadde egentlig Stoksund vært uten stemningen og maten på Rorbua, Stoksund Seapark og Kuringen, baksten fra Stokkøy Bakeri eller konsertene i Bygdeboksen og Strandbaren?

For at det i det hele tatt kan være arbeidsplasser på et lite sted som Stokkøya, må vi legge til rette for at folk har lyst til å bo her. Det er slike steder avgjørende for. Flere som har valgt å flytte hit, oppgir tilbudet som er her ute som grunn til at de valgte å bosette seg akkurat her. Det er ingenting som gleder oss mer enn det. Siden 2005 har vårt mål vært å bidra til positiv utvikling av bygda som var preget av fraflytting og synkende barnetall. Vi ville skape en virkelighet som vi selv kunne tenke oss å flytte til. Og der folk vil bo skapes det ringvirkninger som skole, barnehage, butikker og sykehus. Dette er med på å gjøre steder som Åfjord til livskraftige samfunn.

I 2019 stod reiselivsnæringen i Trøndelag for en samlet verdiskaping på 9,1 milliarder kroner og sysselsatte 17 500 mennesker totalt, ifølge SSB. Og det ligger et enormt potensial i årene som kommer, om vi tør å satse.

Nå er sommeren rett rundt hjørnet og hoteller, restauranter og campingplasser står klare for å ta imot nordmenn og utenlendinger på ferie. For mange norske reiselivsbedrifter er det nå man sikrer inntektene som gjør at man kan holde åpent gjennom hele året. For skal reiselivet være til glede for lokalbefolkningen, trenger vi også de tilreisende og turismen, for å sikre et grunnlag for å investere og utvikle tilbudet vårt året rundt.

Med økt reiselivsaktivitet følger også noen utfordringer. Iblant kan det oppleves som at det kommer for mange turister på enkelte dager. Som reiselivsbedrift er vi opptatt av å finne den riktige balansen mellom nettopp turistene og lokalbefolkning.

En undersøkelse gjennomført av Kantar for NHO Reiseliv viser heldigvis at trøndere setter pris turismen: Flere enn sju av ti svarer at de syns det er positivt med turisme til sin kommune, og seks av ti svarer at turismen bidrar til å skape et bedre tilbud for dem som bor der. Vi ønsker at alle innbyggerne i Åfjord skal se verdien av reiselivet og forbinde turisme med noe positivt. Det kan vi oppnå hvis kommunen og reiselivet samarbeider om en bærekraftig vekst, som tilpasser antall besøkende til lokalsamfunnets størrelse og tåleevne, og sørger for at utviklingen tar hensyn til klima og miljø.

Snart er det lokalvalg. Vi ønsker at kommunevalget skal ha bærekraftig vekst og utvikling i reiselivet som ett av sine hovedtemaer. Vi trenger politikere som heier på og tilrettelegger for enda flere attraktive reiselivsprodukter i hele Trøndelag – til vårt felles beste.

Kommuner med en sterk reiselivsnæring er vekstkommuner, fordi de bidrar til positiv stedsutvikling. Kommuner uten reiselivet er fraflyttingstruet. Åfjord skal være en vekstkommune. Det skal vi gjøre vårt for å bidra til!

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.