Oppfatningen om at skoleflinke elever bør velge bort yrkesfag, har fått bre om seg i norsk skole i flere tiår. Men i Trondheim gir ikke denne påstanden god gjenklang.

Regjeringen har en ambisjon om å utvikle Norge til å bli en matnasjon innen 2030. Norge skal bli internasjonalt kjent for en spennende matkultur med kokker og råvarer i verdensklasse. Vi har gode forutsetninger for å lykkes, men vi mangler en viktig ingrediens for å nå målet: Det er ikke mange nok ungdom som velger restaurant- og matfag.

Espen Aunaas og Kristin Krohn Devold Foto: Privat

For oss som jobber med rekruttering til bransjen, blir Trondheim gjerne sett opp til. Her jobber ungdomsskolene og de videregående skolene godt sammen. I tillegg er bransjen aktivt med på rekrutteringsaktiviteter som «Ung Restaurant», «Vi dekker til fest» og «Pop-up Restaurant- og matfag». Her har vi erkjent at dersom man skal lykkes med rekruttering, er det viktig å se på ungdommene som ressurser og slippe dem til. Dermed ser også karriereveilederne på skolene at mat- og måltidsbransjen er en god og sikker karrierevei for dagens ungdom.

Dette står i sterk kontrast til mange andre steder i landet, der ungdommer blir frarådet å søke seg til yrkesfag av sine rådgivere: «Du har for gode karakterer. Du bør velge studiespesialiserende». Den oppfatningen må vi bli kvitt. For næringslivet er i endring. Det er et stort behov for faglærte i alle bransjer, og det er tjenestenæringene, som inkluderer reiseliv og servering, som er den store vekstvinneren i fremtiden. De som velger restaurant- og matfag, er sikret jobb i en kreativ og sosial bransje. Dette må alle karriereveiledere ha kjennskap til, og det er nettopp dette elevene (uavhengig av karaktersnitt) må få servert når de lurer på hva de skal velge.

Vi er imponerte over alle aktører som jobber for å øke interessen for mat blant barn og unge. Her vil vi trekke fram Strinda vgs og Byåsen vgs som utdanner både unge og voksne til bransjen. Geitmyra Credo Matkultursenter for barn, Trøndersk Matmanifest samt dyktige opplæringskontorer er også viktige. I tillegg til oss på Britannia Hotel, tar mange bedrifter sin del av samfunnsoppdraget med å ta til seg lærlinger som kokker, servitører, bakere og konditorer.

Vi er også glade for at politikerne i Trøndelag ser verdien av å satse på restaurant- og matfag. Det har uten tvil bidratt til at Trondheim og Trøndelag fikk status som Europeisk matregion i 2022. Men la det ikke bli en hvilepute for det videre arbeidet.

I 2021 lanserte NHO Reiseliv kampanjen «Smak deg frem» med mål om å rekruttere flere til restaurant- og matfag. Samme år bevilget myndighetene midler til et nasjonalt rekrutteringsprosjekt, og Smak deg frem-kampanjen ble videreført. Kampanjen fikk utrolige seks millioner visninger på Facebook. Etter flere år med synkende søkertall til restaurant- og matfag snudde trenden i 2022 med flere fylker som opplevede en oppgang. Hvorfor ikke midlene til kampanjen ble videreført i statsbudsjettet for 2023, er vanskelig å forstå. Det er snakk om en relativt liten kostnad som kan få stor betydning for rekrutteringen til bransjen.

Det er ikke lenge til 2030. Skal vi nå målet om å bli en matnasjon i verdensklasse, må myndighetene satse på rekruttering til bransjen, og det må skje nå. Flere må se til Trondheim og lære av det gode samspillet de har fått til mellom skolene, bransjen og lokale myndigheter.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe