Vi har tidligere støttet prinsippet om at havbruksnæringa må betale grunnrenteskatt, men vært kritiske til innretningen regjeringen foreslo i fjor høst. Også prosessen har vært rotete. Dessverre ser det ut til at regjeringens håndtering gjør et bredt forlik vanskelig. Vi håper likevel Høyre setter seg ned ved forhandlingsbordet.

Grunnrente er en inntekt selskaper har fordi de tjener store penger på tilgang til våre felles naturressurser. Et begrenset antall steder langs kysten er egnet for oppdrett. Videre setter miljøhensyn grenser for hvor mange tillatelser staten kan gi. Vi mener det er riktig at ei næring som tjener milliarder på å bruke norske fjorder, betaler grunnrenteskatt av inntekten dette gir dem.

I fjor høst sendte regjeringen et forslag på høring. Men skatten ble innført allerede fra 1. januar i år. Det skapte stor usikkerhet i næringa. Særlig uheldig var det at regjeringen la opp til at børsprisen på laks skulle være skattegrunnlaget. Dermed risikerte næringa å måtte betale skatt på en pris som var høyere enn den de faktisk fikk. I det endelige forslaget regjeringen sendte til Stortinget tirsdag, er dette heldigvis endret. Skattesatsen er også satt ned fra 40 til 35 prosent. Bunnfradraget er økt. Det gjøres også endringer slik at vertskommunene skal sitte igjen med mer. Det er bra.

Nå skal saken behandles i Stortinget. Der får forslaget kritikk fra alle kanter. Regjeringens budsjettpartner SV vil ha enda høyere skattesats og at flere selskaper skal betale. Høyre sier blankt nei til regjeringens modell. Etter helgas landsmøte er Erna Solbergs handlingsrom i eventuelle forhandlinger innskrenket. Der avviste Høyre regjeringens grunnrenteskatt på havbruk og vil heller utrede en produksjonsavgift etter færøysk modell.

Situasjonen virker fastlåst. Det er synd. Det beste hadde vært et bredt forlik, som sto seg også etter et eventuelt regjeringsskifte. Regjeringspartiene hadde nok hatt større sjanser til å lykkes med det, om de hadde invitert til samarbeid før skatten ble innført. Vi oppfordrer likevel Høyre til å komme Ap og Sp i møte i denne saken. Det kan umulig være i deres interesse å la SV presse skatten ytterligere opp.