Tålmodigheten med Ap-makta er tynnslitt i Trondheim.