Norske skattepenger bevilget til Espiras barnehager havner ikke i skatteparadis.