Insentivordningen som skulle trekke internasjonale film- og tv-produksjoner til Norge har i stedet blitt en støtteordning for norske tv-serier.