De aller fleste av oss synes det å spise og drikke er en naturlig del av det å gå på en festival, konsert eller kulturarrangement. Derfor er det helt uforståelig at unntaksregelen knyttet til innleie ved kortvarige arrangement, ikke inkluderer servering av mat og drikke.

1. april i år ble adgangen til bruk av innleie fra bemanningsbyråer ved arbeid av midlertidig karakter, strammet inn. Etter store protester fra flere ulike bransjer, har regjeringen innsett at det er et behov for midlertidig arbeidskraft når man for eksempel skal arrangere en festival eller konsert. Derfor har regjeringen foreslått å innføre et unntak knyttet til kortvarige arrangement.

Det er positivt at regjeringen åpner for et unntak, men forslaget løser imidlertid ikke problemet. Regjeringen begrenser unntaket til å kun gjelde de som jobber med rigg og sceneteknisk arbeid. Det er ingen tvil om at sceneteknikk og rigg er helt nødvendig for å kunne arrangere en konsert eller festival, men det er vel også servering av mat og drikke? De færreste av oss er på en festival en hel dag, uten å kjøpe noe å drikke og spise.

Mange bransjer slår alarm om forslaget. Både NHO Reiseliv, Norske Kulturarrangører, Tons of Rock, Virke og flere andre har sendt inn høringssvar der de er sterkt kritiske.

De færreste aktører har nok faste ansatte til å kunne arrangere et stort arrangement som kun varer én til tre dager – der tusenvis av mennesker skal ha både mat og drikke.

Derfor er mange arrangører, inkludert messer, konferanser og store banketter, helt avhengige av å leie inn ekstra personell som kokker og servitører.

E.C. Dahls Pub og Kjøkken er et godt eksempel. Som en stor aktør i Trondheim, er vi helt avhengige av innleie i høysesong og ved store arrangementer. Vi kan ha arrangement med opp mot 1000 personer som skal serveres middag, da sier seg selv at vi ikke klarer å dekke det behovet med faste ansatte. Den daglige driften dekkes stort sett opp av faste ansatte.

I påvente av de nye reglene, har regjeringen åpnet for et midlertidig unntak knyttet til kortvarig arrangement. NHO Reiseliv har spurt sine medlemmer om de har benyttet seg av unntaket. Svarene bekreftet det vi vet: Bemanningsselskaper er ikke brukt som en generell bemanningsstrategi, men helt nødvendig ved produksjonstopper.

Bare i sommer var det så mange som en av tre bedrifter, med flere enn 100 ansatte, som svarte at de hadde benyttet seg av unntaket. Dette understreker at behovet er der. Og kanskje viktigst, anledningen til innleie er med på å sikre bedrifter, med allerede mange ansatte, nødvendig bemanning.

Regjeringen forsvarer endringene med at de ønsker faste ansettelser. Men realiteten er at regjeringen skaper større usikkerhet rundt faste jobber i dag, fordi arrangører blir tvunget til å takke nei til større arrangement – fordi de ikke har tilstrekkelig med bemanning.

Det er vanskelig å forstå at regjeringen ønsker en politikk som truer med å velte driften til solide kulturinstitusjoner. Som Olavshallen sier «forslaget gjør den daglige driften svært vanskelig å få til».

Forslaget som er på høring må justeres, hvis ikke blir det i praksis umulig for større arrangører å stå for mat- og drikkeservering, som er en vesentlig del av inntektsgrunnlaget deres.

Det er allerede store utfordringer med å få tak i nok ansatte innen kultur og reiselivssektoren, og dette forverrer situasjonen ytterligere.

Har du erfaringer fra restaurant- og reiselivssektoren du ønsker å dele med oss? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.