Regjeringen ville rydde opp i anleggsbransjen i hovedstadsområdet, men endte opp med å skape problemer for hele næringslivet.

Fra 1. april ble det forbudt å leie inn midlertidig arbeidskraft fra bemanningsbyråer. Målet er å sikre at flest mulig arbeidstakere har fast ansettelse og ryddige arbeidsvilkår. Regjeringen var særlig opptatt av å rydde opp i anleggsbransjen i hovedstadsområdet. En stor andel av arbeidsstokken var innleid arbeidskraft, ofte kombinert med tvilsomme lønns- og arbeidsvilkår.

Det er fint at regjeringen er opptatt av forholdene i bygg- og anleggsbransjen på Østlandet. Problemet er bare at innleieforbudet rammer næringslivet i hele landet. Mange bedrifter kan oppleve at behovet for arbeidskraft svinger kraftig. Nå må bedriftene selv rekruttere og ansette arbeidstakere, selv i svært korte engasjementer. Det er tungvint og byråkratisk for både arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Regjeringen skjønte tidlig at et innleieforbud ville være umulig å praktisere i helsesektoren, og ga derfor «seg selv» et unntak for helsepersonell. Det er også gitt unntak for bønder som fortsatt kan leie inn avløsere og landbruksvikarer. I tillegg er det gjort unntak for såkalt spesialistkompetanse.

Andre bransjer har ikke vært like heldige. Forbudet har fått store negative konsekvenser for kulturlivet. Enkeltstående arrangementer kan kreve at hundrevis står på i en svært tidsbegrenset periode. I stedet for å ta en telefon til ett bemanningsbyrå, må arrangørene etter de nye reglene både finne fram til og ansette hver enkelt arbeidstaker selv.

Regjeringen har innsett at det er nødvendig å myke opp regelverket for kulturlivet, og har sendt nok en unntaksbestemmelse ut på høring. Unntaket som er beskrevet er imidlertid svært snevert, og gjelder «rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarig og enkeltstående arrangement». Et slikt innskrenket unntak framstår som helt utilstrekkelig.

Innleieforbudet er et svært inngripende tiltak for næringslivet. I sum skaper forbudet langt mer trøbbel enn de problemene i anleggsbransjen som det opprinnelig var innført for å løse.