I kommunebudsjettet for 2023 har Trondheim kommune foreslått innstramminger i tildeling av BPA i Trondheim. Flere skal isteden få hjelp gjennom hjemmehjelp og hjemmesykepleie.